EN

توسعه سالن اجتماعات آرامستان بیرجند

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند گفت: سالن اجتماعات آقایان در سازمان مدیریت آرامستان ها توسعه می یابد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ محمد محمدزاده افزود: 245 متر مربع به مساحت این سالن اضافه می شود.

وی از هزینه 240 میلیون تومانی جهت افزایش فضای سالن اجتماعات آقایان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای این پروژه از ابتدای مرداد تا پایان شهریور ماه سال جاری می باشد.

محمدزاده هدف از انجام این پروژه را ساماندهی شرایط فعلی، رفاه شهروندان در زمان برگزاری مراسم و خدمات رسانی بهتر به شهروندان عنوان کرد.