EN

جلسه بررسی طرح پیشنهادی خواهرخواندگی بیرجند با یکی از شهرهای دنیا در شهرداری بیرجند برگزار شد

کمیسیون امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی، بحث خواهر خواندگی را به عنوان یکی از مسائلی که برای امنیت مناطق پیرامونی و مرزی اهمیت ویژه دارد، مطرح کرد و در همین راستا  جلسه بررسی طرح پیشنهادی خواهرخواندگی بیرجند با یکی از شهرهای دنیا در شهرداری بیرجند برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجند در این جلسه اظهار داشت: هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند.

مهندس محمد علی جاوید ادامه داد: در همین راستا باید بر اساس یک برنامه ریزی درست تلاش کنیم برداشت های متناسب با شهر و ظرفیت خواهرخوانده ها را داشته باشیم.

شهردار بیرجند، با بیان اینکه در نظر داریم از پتانسیل های اقتصادی شهرهای دنیا و تجربیات آنان در مدیریت شهری استفاده کنیم، تصریح کرد: نوع نگاه مدیریت شهری که به عنوان خواهر خوانده انتخاب می شود می بایست با شرایط، قوانین و فضای حاکم بر مدیریت شهری ما شباهت داشته باشد که بررسی کارشناسی می تواند افق متفاوتی را روشن و امکان تعریف مسیرهای جدید اقتصادی را برای ما فراهم کند.

به گفته وی در شرایطی که می بایست از همه ابزارهای موجود برای رشد و توسعه اقتصادی شهربیرجند بهره برد،  ارتباطات خواهرخواندگی به عنوان یک ابزار ویژه برای تحقق این هدف مورد نظر می باشد. 

اسکندری، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به  برداشت های متناسب با شهربیرجند و ظرفیت خواهرخوانده ها  گفت: اقتصاد و فرهنگ در قالب شهر نمود پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه تهران با 23 مورد بیشترین تعداد خواهرخواندگی در ایران را دارد، افزود: دراین راستا  8 شهر از کشورهای اسپانیا، هند، عمان، ایتالیا، ژاپن و مزار شریف می‌توانند به عنوان نامزدهای خواهر خواندگی با بیرجند باشند .

محمدعلی آخوندی، مشاور استاندار خراسان جنوبی و مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری خراسان جنوبی نیزتصریح نمود: محور اصلی شورای توسعه و امنیت پایدار در مسیر تقویت امنیت مناطق مرزی، سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است. هرچه سرمایه گذاری و تولید را در مناطق مرزی اعم از شهر و روستا افزایش دهیم، موجب تقویت امنیت به صورت پدافند غیرعامل خواهد بود.

به گفته وی در این راستا شهرداری ها محور عملیاتی و اجرایی هستند.

ناصر نبی زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: گستره مرزها براساس ارتباطات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است و ما از طریق خواهرخواندگی و تعاملات فرهنگی می توانیم، داشته های فرهنگی، ارزشی و بومی خود را به دنیا نشان داده و آن ها را اشاعه دهیم.