EN

جلسه توجیهی پرسنل فضای سبز منطقه یک برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، جلسه توجیهی نیروهای فضای سبز تحت اختیار منطقه یک با توجه به واگذاری بخشی از خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری به شهرداریهای مناطق، برگزار شد.

مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند اظهار داشت: جلسه توجیهی با پرسنل فضای سبز  با هدف پیشبرد اهداف مدیریت شهری در راستای عمران و آبادانی شهر  و همچنین استفاده بهینه از آب برای فضای سبز شهر برگزار شد.

مهندس حسن خانزاد ضمن تشکر از زحمات کلیه پرسنل شهرداری خصوصاً پرسنل فضای سبز خاطر نشان کرد: برای پیشبرد و توسعه فضای سبز تلاش شما همکاران باعث پیشرفت، حفظ و نگهداری فضای سبز می شود .

 وی حفظ و نگهداری فضای سبز موجود را مهم ترین دغدغه شهرداری دانست و یادآور شد: در منطقه یک شهر بیرجند تعداد 15 پارک که جمعیت پذیری بیشتری نسبت به الباقی پارکها دارد 27 نیروی فضای سبز حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند.

در ادامه مدیر منطقه یک شهرداریتوصیه هایی را در خصوص صرفه جویی و استفاده بهینه از آب برای فضای سبز شهر را برای پرسنل ارائه نمود.

لازم به ذکر است باتوجه به استقبال شهروندان در ایام تابستان از فضای پارکها و با هدف بهتر شدن خدمات ارائه شده به پارکهای شهر، در مرحله اول اقداماتی همچون نگهداری، روشنایی و نظافت به شهرداریهای مناطق یک و دو واگذار گردید تا ارائه خدمات بهبود یابد.