EN

جلسه ستاد بحران شهرداری بیرجند تشکیل شد

پیرو اخطاریه ستاد بحران کشور مبنی بر وقوع بارندگی و آب گرفتگی جلسه مدیریت بحران با حضور شهردار واعضای ستاد بحران شهرداری تشکیل شد.

 

دکتر مدیح بر آماده باش کامل نیروها و تجهیزات شهرداری تاکید و اظهار داشت: هر گونه کمی و کاستی در جهت رفاه شهروندان غیر قابل قبول می باشد.

وی تصریح کرد که 500 کیسه پر از ماسه آماده شده تا در مواقع ضروری جهت جلوگیری از سیل احتمالی در خیابانهای سطح شهر استفاده شود.

وی یادآور شد که مسیرهایی که در گذشته دوچار آب گرفتگی می شده  مورد بازدید قرار گرفته و مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.