EN

در جلسه برنامه ریزی پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند عنوان شد:

در جلسه برنامه ریزی پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند عنوان شد:

با عزم استوار می شود کارهای بزرگی انجام داد

سومین جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی شهرداری با حضور شهردار بیرجندبرگزارشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، سومین جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی شهرداری بیرجندو پیگیری مصوبات قبلی با حضور مهندس جاوید ، معاونین و مدیران مناطق دوگانه و مسولان شهرداری برگزار شد.

در این جلسه مصوبات قبلی جلسه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای ادامه روند پروژه‌های عمرانی اتخاذ شد.

شهردار بیرجند توضیحاتی درباره روند اجرای پروژه‌ های شهرداری از جمله تعریض و زیباسازی آیلندهای سطح شهر، زیباسازی و اصلاح هندسی میادین، اجرای پارک در مناطق دوگانه شمال و جنوب شهر ارائه داد و اظهار داشت : این جلسات در راستای پیشرفت پروژه ها و هماهنگی و برنامه ریزی  لازم در جهت جلوگیری از موازی کاری و همچنین بازگو نمودن مشکلات پیش رو می باشد که قطعا با عزم استوار می توان کارهای بزرگی انجام داد.

در این جلسه مهندس جاوید ضمن بررسی مشکلات ایجادشده در خصوص روند وضعیت پروژه‌ها اعم از برخی از ناهماهنگی های بوجود آمده در اجرای پروژه ها  ، سرعت اجرای پروژه بر لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص شده، تاکید کرد.