EN

حفظ فضای سبز و درختان در ساخت و سازها مستلزم همکاری شهروندان است

به منظور حفظ سلامت، کاهش آلودگی هوا و افزایش مشارکت مردم در ایجاد فضای سبز، مالکین کلیه ساختمانها ی در حال ساخت ملزم به حفظ فضای سبز موجود در ملک خود هستند و این موضوع در مراحل صدور پروانه و پایان کار و کلیه استعلامهای شهرداری مدنظر مسئولین شهرسازی قرار می گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون خدمات شهری با اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش ساخت و سازها ی سطح شهر که عمدتا با تخریب ساختمان ها و بناهای قدیمی و احداث ساختمان های مرتفع همراه می باشد و با دیدگاه حفظ درختان و فضای سبز در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی، نظارت بر حفظ درختان موجود در ملک و مقابل ملک توسط کارشناسان شهرداری صورت می پذیرد.

محمد محمدزاده با تاکید بر حفظ فضای سبز و درختان در ساخت و سازها گفت: قطعا حفظ فضای سبز و درختان به بهترین حالت مستلزم همکاری شهروندان با شهرداری می باشد.

وی با اشاره همکاری و تعامل کارشناسان شهرسازی و فضای سبز تصریح نمود: قطعا همکاری کارشناسان شهرسازی و فضای سبز در هنگام صدور احداث بنا و اطلاع از وضع موجود درختان و مقایسه با مراحل مختلف ساخت و ساز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیز از تدوین دستورالعمل در این راستا خبر داد و خاطرنشان کرد: این دستورالعمل پس از بررسی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد تا بر اساس آن حریم شاخسار ها و ریشه درختان مجاور ملک در حال ساخت رعایت گردد و همچنین درب پارکینگ به گونه ای طراحی و جانمایی شود که نیاز به حداقل جمع آوری و قطع درخت باشد.  

امیر ابراهیم زاده اظهار داشت:  هرگونه سربرداری، جابجایی یا قطع درخت از سوی شهروندان و همچنین ارگان های عمومی و دولتی بایستی با مجوز شهرداری صورت پذیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد و افزود: انشاا… با پیگیری این موضوع به گونه ای عمل شود که حداقل آسیب به درختان برسد و فضای سبز موجود حفظ شود.

لازم به ذکر است در این راستا جلسه ای  با حضور معاون خدمات شهری، معاون شهرسازی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز، مدیران مناطق، رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره پیشگیری از تخلفات تشکیل گردید.