EN

دبیر ستاد بحران شهرداری بیرجند: توسعه ظرفیت‌های محلی مدیریت شهری ارتقای ایمنی شهرها در برابر بلایای طبیعی را در پی خواهد داشت

5 دی ماه مصادف با حادثه دلخراش زلزله بم، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دبیر ستاد بحران شهرداری  به همین مناسبت در گفتگویی  اظهار داشت: در سال های اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله کسب کرده و فرآیند وقوع آن را بهتر از پیش درک نموده و با تلفات ناشی از آن آشنا هستیم، اما هنوز هم برای مقابله با آن کاری نمی توانیم انجام دهیم. البته دانش امروزی با توانی که دارد راه‌ حل‌ هایی را پیشنهاد می ‌کند که در برخی از شرایط مفید به نظر می ‌رسد با این وجود، در حال حاضر این امکان وجود ندارد که به مردم گفت دقیقاً چه وقت زلزله روی می دهد.

موسی میرزایی ادامه داد: روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایاي طبیعی، فرصتی است تا با مروري بر ظرفیت‌هاي موجود و چالش‌هاي پیش رو در این عرصه، دانش و آگاهی هاي عمومی را ارتقا بخشیده و با تدوین اصول و قوانین ارتقاءدهنده پایداري اجتماعی و الگوهاي توسعه، و نظارت دقیق بر اجراي این اصول و قوانین، زمینه هاي کاهش آسیب پذیري و بهبود و ارتقاي ایمنی در بافت‌هاي شهري کشور را فراهم آوریم.

وی تصریح نمود: ویژگی‌های خاص جغرافیایی، اقلیمی و زیست محیطی کشورمان ایران، موجب شده که این کشور، یکی از ۱۰ کشور سانحه خیز جهان محسوب شود؛ به نحوي‌که بنا به آمار، از ۴۱ نوع حادثه طبیعی شناخته شده در جهان، ۳۱ نوع آن در ایران به وقوع می‌پیوندد. در  این میان، سیل و زمین لرزه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و سبب بروز آسیب‌ها و خسارات‌ مالی و جانی بسیاري در بافت‌هاي شهري کشور شده اند. حال آنکه مشکلات و نارسایی هاي موجود در بافت‌هاي قدیمی و ناکارآمد شهري، به جهت نابسامانی در عواملی چون نوع کاربري هاي شهري، الگوهاي همجواري، دسترسی ها، تراکم هاي ساختمانی و جمعیتی، استحکام و مقاومت اندك بناها و عدم وجود فضاهاي باز تجهیز شده مناسب در شرایط وقوع بحران، توجه به این مناطق را در اولویت قرار می‌دهد. این اولویت توجه، فقط معطوف به جبران آسیب هاي رخداده نیست،  بلکه به‌کارگیری تمهیداتی برای پیشگیری و پیش نگری را نیز شامل می‌شود.

دبیر ستاد بحران شهرداری بیرجند خاطر نشان نمود: توسعه ظرفیت‌های محلی مدیریت شهری، بهره گیری از روش‌های مشارکتی به منظور تقویت بافت اجتماعی و آموزش شهروندی در راستای افزایش آگاهی در مقابله با مخاطرات طبیعی، به موازات به‌کارگیری شیوه ها و الگوهای تاب‌آور توسعه، ارتقای ایمنی و تاب آوری شهرها در برابر بلایای طبیعی را در پی خواهد داشت.

به گفته وی  تمامی مسئولان و بالاخص مدیریت شهری، در راستای رسالت خود در تعهد به اخلاق حرفه ای می باید تمامی توان و اهتمام خود را در زمینه برنامه ریزی و عمل برای مدیریت بحران و راهکارهای پیشگیرانه به کار گیرند چرا که با توجه به موقعیت سانحه خیز کشور، کم کاری و بی توجهی در این خصوص، عواقب دلخراش و نابخشودنی را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: امید است با اجرای برنامه های واحد مدیریت خطر بلایا و هماهنگی تمامی واحدهای ذیربط در این زمینه بتوانیم شاهد ارتقاء سطح آمادگی عملکردی ، ایمنی سازه ای و غیر سازه ای و افزایش سطح آمادگی در جمعیت تحت پوشش باشیم.