EN

در اولین جلسه مقابله با معضلات شهری مطرح شد:

در اولین جلسه مقابله با معضلات شهری مطرح شد:در ارتباط با اجرائیات متمرکز عمل می کنیم

شهردار بیرجند گفت: در ارتباط با اجرائیات متمرکز و تحت عنوان اداره اجرائیات عمل می کنیم.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمدعلی جاوید روز سه شنبه در اولین جلسه مقابله با معضلات شهری با محوریت سدمعبر، نصب تابلو و بنر افزود: نظم و انتظامات شهری باید در این حوزه صورت گیرد و این اداره نیاز به تجهیزات و امکانات متناسب دارد.

وی با اشاره به اینکه نباید به دید سدمعبر به اداره اجرائیات نگاه کنیم اظهار داشت: این اداره زیرمجموعه خدمات شهری و نیاز به همکاری کلیه حوزه های مرتبط دارد.

شهردار بیرجند عنوان کرد: پیگیری امور مربوط به دستفروشان و تهیه آماری از وضعیت آنها از جمله اموری است که باید در اداره اجرائیات پیگیری شود.

وی در ادامه به بررسی باندهای کندروی خیابان جمهوری و پیاده روهای خیابان عدل اشاره کرد و افزود: مکان های مشخصی جهت وانت های دوره گرد درنظر گرفته شود و بررسی تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها در دستور بررسی قرار گیرد.

جاوید با اشاره به ممنوعیت نصب هرگونه بنر خارج از فضاهایی که سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی مجوز می دهد یادآور شد: انتظار می رود کمیسیون ماده 55 با جدیت بیشتری به فعالیت بپردازد.