EN

دوره ی تخصصی پایه ی امداد و نجات برگزار شد

دوره تخصصی پایه ی امداد و نجات با طناب و نجات در ارتفاع، ساختمان های بلند و فضاهای محدود (چاه، قنات و … ) برگزار شد.

 

سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری با بیان این مطلب گفت: این دوره ی تخصصی از 24 تا 28 مهرماه به مدت 5 روز توسط مربی برجسته آقای مهدی صادقی، بر اساس استانداردهای NSPA برگزار شده است.

میرزایی هدف از برگزاری این دوره را بالا بردن توانایی علمی و عملی آتش نشانان دانست.

وی با اشاره به شرکت افراد از شهرهای بیرجند، طبس، قهستان، مود و زهان در این دوره یادآور شد: تعداد 35 نفر در مدت زمان 40 ساعت طی 2 روز تئوری و 3 روز عملی این دوره را گذراندند.