EN

دیوار سنگی و فضای سبز در حاشیه خیابان کاظمیه ایجاد می شود

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند گفت: تسطیح و خاکبرداری تپه ضلع شرق این سازمان جهت اجرای دیوار سنگی و فضای سبز در حاشیه خیابان کاظمیه انجام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، محسن کدخدا با بیان این خبر اظهار داشت: ملک مسکونی واقع در این تپه به مبلغ 75 میلیون تومان توسط شهرداری تملک گردیده که در حال حاضر عملیات تسطیح آن انجام و قرار است فضای سبز در این محدوده ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه مقابل این محدوده دیوار سنگی به طول 30 متر ایجاد شده افزود: جوبه قبلی عقب نشینی کرده تا فضای خیابان بازتر شود و جوبه جدید برای هدایت آبهای سطحی ایجاد شده است که فضای فیمابین دو جوبه پس از آسفالت، به خیابان متصل می شود.

رئیس سازمان مدیریت آرامستانها خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این پروژه افزایش زیبایی بصری، جلوگیری از انتشار گرد و خاک و حفظ بهداشت عمومی است.

کدخدا اعتبار این پروژه را معادل 40 میلیون تومان دانست و ادامه داد: تپه مذکور در ضلع شرق سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قرار دارد که سالهاست اهالی ساکن در این خیابان تقاضای تسطیح و زیباسازی آن را دارند و با این اقدام چشم انداز متفاوتی در این محدوده ایجاد خواهد شد.