EN

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری بیرجند خبر داد:

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری بیرجند خبر داد:آب بزرگترین مشکل فضای سبز بیرجند/خرید پساب تصفیه خانه برای آبیاری

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند آب را مهم ترین مشکل پیش روی فضای سبز دانست و گفت: در این راستا تفاهم نامه ای برای خرید پساب تصفیه خانه آب شهری منعقد شده است.

مهندس امیر ابراهیم زاده با اشاره به پروژه ایجاد کمربند سبز در بیرجند بیان کرد: این پروژه ۶۰ هکتار بوده که تاکنون در ۲۴.۵ هکتار درخت کاری انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی سال گذشته ۱۴ هکتار از این پروژه به عنوان پارک خطی به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار داشت: افزایش سرانه فضای سبز شهری و درختکاری از اهداف اولیه اجرای کمربند سبز بوده اما می‌تواند در مواقع بحران به عنوان سکونت گاه غیر رسمی هم استفاده شود.

ابراهیم زاده بیان کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و جداسازی بافت ناکارآمد شهری از دیگر اهداف اجرای پروژه کمربند سبز است.

وی با بیان اینکه فاز اول کمربند سبز از میدان سفیر امید تا دانشگاه آزاد انجام شده است، افزود: فاز دوم این پروژه قسمت شرقی و فاز سوم از میدان دانشگاه آزاد تا میدان آدینه و جوادیه تعریف شده است.

ابراهیم زاده آب را مهم‌ترین مشکل پیش روی فضای سبز دانست و اذعان داشت: در این راستا تفاهم نامه‌ای برای خرید پساب تصفیه خانه آب شهری منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا پساب تصفیه خانه شهری برای تغذیه دریاچه مصنوعی پارک جنگلی انتقال داده می‌شود، اضافه کرد: همچنین مخزنی در میدان سپاه تعبیه شده تا با مخلوط پساب با آب چاه، آب برای آبیاری فضای سبز به کیفیت لازم برسد.