EN

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند خبر داد: تلاش برای کاهش آسیبهای روحی و روانی کارکنان

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند گفت: ضرورت کاهش آسیبهای روحی و روانی کارکنان سازمان و بالتبع تلاش برای مرتفع شدن آن احساس می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد محمد زاده بر لزوم توجه به وضعیت روحی و روانی پرسنل سازمان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه کارکنان این سازمان در حساس ترین و سخت ترین شرایط روحی فعالیت می کنند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

وی محیط و نوع کار سازمان را متفاوت دانست و اظهار داشت: رسیدگی به رفاه پرسنل در افزایش نشاط کارکنان تاثیر گذار می باشد لذا به همین منظور هماهنگی و برنامه ریزی جهت سفرهای خانوادگی زیارتی و سیاحتی پرسنل به مشهد انجام شده و تا پایان تابستان نیز ادامه دارد.

وی از اهداء کارت هدیه جهت اعیاد قربان تا غدیر به پرسنل خدماتی سازمان خبر داد و عنوان کرد: کلاسهای آموزشی، فرهنگی و شرعی برای پرسنل جهت حفظ روحیه و بالا بردن سعه صدر و آرامش آنها در چگونگی ارتباط با مراجعین در برنامه کاری سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها ادامه داد: از آنجا که جامعه هدف مورد نظر این سازمان متفاوت و با شرایط روحی خاص می باشند تاکید بر درک شرایط، ابراز همدردی و ارتباط مناسب با مراجعین سازمان مدنظر قرار دارد.

محمد زاده با اشاره به استفاده از ظرفیت مشاوره و روانشناسی برای کاهش نشاط و شادی در بین پرسنل سازمان یادآور شد: با افزایش نظارت بر عملکرد پرسنل و حمایت آنها، شاهد بازخورد خوبی از سوی شهروندان و مراجعه کنندگان هستیم.