EN

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند خبر داد:

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند خبر داد:

هفت میلیارد تومان اعتبار برای تملک ساختمان های اطراف میدان ابوذر

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: هفت میلیارد تومان اعتبار برای تملک ساختمان های اطراف میدان ابوذر در راستای ایجاد میدان مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.

دکتر ابراهیم تقی زاده اظهار داشت: یکی از طرح هایی که بر اساس پیشنهاد شهرداری بیرجند و تصویب شورای اسلامی شهر اجرایی می شود، طرح توسعه میدان ابوذر است که خبر کلی آن در رسانه ها منتشر شد.

وی بیان کرد: بر اساس این طرح بسیاری از ساختمان های اطراف میدان ابوذر چون بازارچه ابوذر، مغازه و پاساژهای اطراف، طبق نظر کارشناسی تملک و در راستای طرح توسعه میدان ابوذر و ایجاد میدان مرکزی شهر تخریب می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با بیان اینکه در فاز اول طرح و با تخریب های صورت گرفته یک هکتار به میدان ابوذر افزوده می شود یادآور شد: کل طرح توسعه میدان 11 هکتار است که در زیر مجموعه آن پروژه هایی چون ایجاد باغ ایرانی و میدان اجتماعات دیده شده است.

تقی زاده در زمینه بودجه پیش بینی شده برای فاز یک توسعه میدان ابوذر افزود: در حال حاضر یک میلیارد تومان اعتبار برای تخریب ها و فضاسازی در نظر گرفته شده است.

وی اذعان داشت: برای تملک مغازه ها و ابنیه اطراف میدان هفت میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم فاز اول این پروژه مهم را تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم.

تقی زاده اضافه کرد: در این طرح همه ساختمان ها و تاسیسات مربوط به شهرداری به استثنای ساختمان مرکزی شهرداری و همچنین ساختمان شورای اسلامی شهر جمع آوری می شود.