EN

ریزگردها و راه های مقابله با آن در شهرها

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند  با بیان اینکه  عامل ایجاد پدیده ریز گرد کیلومترها و چه بسا صدها کیلو مترخارج از حریم شهرها قرار دارد اظهار داشت: عملا شهرداریها نمی توانند در جهت جلوگیری از بروز آن کار خاصی انجام دهند.

 

مهندس انصاری افزود: نکته مهم دیگر این است که چون ارتفاع حرکت ریز گرد بالاست تحت هر شرایطی وارد شهرها می گردد.

وی گفت: با این حال شاید تنها اقدامی که شهرداریها می توانند در این خصوص انجام دهند فراهم کردن امکان جذب ریزگردها می باشد  .

وی کاشت درختانی که دارای تاج گسترده و رشد طولی بالایی هستند و  استفاده از درختان سوزنی برگ را از عوامل موثر در کنترل ریزگردها دانست.

وی همچنین اجرای کمربند سبز در اطراف شهرها با استفاده از گونه های متراکم و مرتفع و به صورت عمود بر جهت باد غالب و افزایش استفاده از آبنماها با فواره های دارای پرتاب آب زیاد را از عومل دیگر در کنترل ریزگردها دانست .

مدیر عامل سازمان پارکها با اشاره به این که در شهر بیرجند کمر بند سبز تعریف گردیده، مجموع مساحت آن را 60 هکتار دانست که از این میزان 20 هکتار آن اجرا گردیده است.

وی گفت: بیرجند دارای 88 پارک، 256 هکتار فضای سبز و 25 هکتار سطح چمن کاری و 145 آبنما با سطوح مختلف می باشد که در فضای سبز شهر بیرجند بیش از 400.000 درخت وجود دارد .