EN

سرپرست شهرداری منطقه دو از پروژه های عمرانی در حال اجرا سطح منطقه خبر داد

سرپرست شهرداری  منطقه دو شهرداری بیرجند از پروژه های عمرانی در حال اجرا توسط منطقه دو شهرداری در سه ماهه اول سال 97 خبر داد و اظهار داشت: اجرای زیباسازی و جدول کشی میدان امام جعفر صادق(ع) (میدان اول سجادشهر) به متراژ 90متر طول در حال انجام می باشد.

 

مهندس حدیدی ادامه داد: در راستای انجام  پروژه های عمرانی، اجرای زیباسازی و جدول کشی میدان ولایت      ( میدان دوم سجاد شهر) به متراژ 95 متر طول ، و میدان سید الشهداء (ع) (میدان سوم سجاد شهر) به متراژ 90  متر طول نیز در حال انجام می باشد.

وی همچنین از اجرای زیباسازی و جدول کشی بلوار خلیل طهماسبی به متراژ 900 متر طول ، اجرای زیباسازی و جدول کشی بلوار زکریای رازی به متراژ 940 متر طول و همچنین طرح آب نما بلوار آیت ا… غفاری از سمت میدان دانشگاه  نیز در حال انجام می باشد .