EN

صدور مجوز تفکیک از مبدأ پسماندها/گامی برای حفظ محیط زیست

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مدیر امور پسماند شهرداری اذعان داشت: مجوز تفکیک از مبدأ پسماندهای با ارزش بازیافتی با اخذ مجوز شورای اسلامی شهر برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این بخش صادر می شود.

احمد لطایفی با اشاره به اینکه بر اساس وظایف محوله، بحث مدیریت پسماندها بر عهده شهرداری ها می باشد خاطر نشان کرد: ساماندهی، شناسایی و صدور مجوز برای بخش تفکیک از مبدأ توسط مدیریت امور پسماند برای متقاضیان صادر می گردد.
وی بازیافت را مهمترین مفهوم در مدیریت پسماند دانست و یادآورشد: بهترین و کارآمد ترین روش کاهش زباله، تفکیک در مبدا است.
مدیر امور پسماند، طرح تفکیک زباله تر و خشک از مبدا را یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره بازیافت و بهره برداری از زباله دانست که باید بیش از پیش به این مهم توجه شود.