EN

فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهری بیرجند فراهم است

شهردار بیرجند گفت: فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهری این شهر تاریخی و فرهنگی فراهم شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمدعلی جاوید در آیین ضیافت شام شهرداری بیرجند با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در هتل جهانگردی بیرجند افزود: تبیین این فرصتها با توجه به قابلیت های منحصر به فرد بیرجند می تواند فرصت جدیدی برای توسعه این شهر باشد.

وی تاکید کرد: شورای اسلامی و شهرداری بیرجند از هرگونه سرمایه گذاری در این شهر حمایت می کند.

شهردار بیرجند گفت: جذب سرمایه گذار و سپردن فعالیت ها به بخش خصوصی موجب رونق شهر شده و آمادگی داریم زمینه این سرمایه گذاری فراهم شود.

وی افزود: شاخص های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بیرجند فراهم شده که یکی از آن ها امن بودن این شهر است.جاوید تصریح کرد: با حمایت شورای اسلامی، سرمایه گذاران از بسته های تشویقی برخوردار می شوند و در این مولفه، شهرداری آمادگی هر نوع همکاری را  دارد.

شهردار بیرجند گفت: الحمدا… اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با همکاری، همدلی و ثبات گامهای مهمی در توسعه شهری برداشتند.

وی اظهار داشت: معتقدیم این همکاری و همدلی به ارتقاء شاخص های شهری بیرجند می انجامد.

در ضیافت شام شهرداری بیرجند؛ استاندار خراسان جنوبی، فرماندار بیرجند، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و بیش از 100 فعال اقتصادی حضور داشتند.