EN

فاز اول جداره سازی و کف سازی مسیر بافت تاریخی

فاز اول جداره سازی و کف سازی مسیر بافت تاریخی ( حد فاصل مدرسه شوکتیه تا دارالشفاء فاطمه الزهرا ) با مشارکت شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، شرکت عمران و مسکن سازان و اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده است.

 

به گفته ی مدیریت بافت فرسوده ی شهرداری هر یک از طرفین مشارکت کننده در انجام این طرح، مبلغ یکصد میلیون تومان در فاز اول هزینه نموده اند که معادل همین مبلغ نیز در فاز دوم هزینه خواهد شد.

مهندس تبریزی از اجرای فاز دوم این پروژه در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: متراژ این پروژه در فاز اول که در سال گذشته انجام شد  750 متر مربع می باشد و پیش بینی می شود متراژ حدود 6000 متر مربع در سال 95 (با مشارکت سازمان های فوق در فاز اول) نیز اجرایی گردد.

وی اعتبار لازم جهت انجام این پروژه را حدود 3/000/000/000 ریال عنوان کرد و افزود: مسیر این پروژه از مقابل حسینیه ی امام رضا (ع) تا مقابل دارالشفای حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.