EN

فعالسازی کمیسیون ماده 77 در شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند گفت: کمیسیون دو جانبه ماده 77 برای احقاق حقوق شهروندان و شهرداری فعال می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید افزود: شهرداری بیرجند در راستای دفاع از حقوق شهروندی، رعایت عدالت اجتماعی و اصل بی طرفی در خصوص وصول عوارض و بهای خدمات نسبت به راه اندازی این کمیسیون اقدام نموده است.

وی اضافه کرد: رفع هرگونه اختلاف بین شهروندان و شهرداری از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و قوه قضائیه می باشد مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

شهردار بیرجند یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده اقدام خارج از عوارض قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر توسط شهرداری، با حضور در کمیسیون ماده 77 طرح دعوی نمایند و پس از بررسی موضوع بصورت علنی در کمیسیون، در صورت اثبات نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد شد.

جاوید اظهار داشت: از آن جا که عدالت اجتماعی مستلزم رعایت حقوق کلیه اشخاص می­باشد لذا افرادی که نسبت به پرداخت عوارض شهرداری و بهای قانونی خدمات اقدام ننمایند پس از صدور اخطار توسط شهری، موضوع را در کمیسیون مطرح و رأی صادره را به شهروندان ابلاغ می نمایند.

وی اذعان داشت: در صورت عدم تسویه حساب شهروندان با شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77، شهرداری می تواند موضوع را از طریق اجرائیه ثبت پیگیری و اجرا نماید.

شایان ذکر است از آنجا که شهرداری تمایل به استفاده از قوه قهریه جهت انجام امور قانونی برای شهروندان ندارد لازم است تمامی مودیان حقوقی و حقیقی نسبت به پرداخت حقوق شهروندی جهت ساخت شهر اقدام نمایند تا همه شهروندان بتوانند از حقوق عامه برخوردار شوند.