EN

قانون مداری مهمترین اصل در اداره تخلفات شهری

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند گفت: قانون مداری همراه با اخلاق محوری بعنوان مهمترین اصل در اداره تخلفات شهری در مباحث حقوقی و شهرسازی لحاظ گردیده است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، موسی میرزایی اذعان داشت: در این زمینه اطلاعات حقوقی مرتبط با اداره تخلفات شهری، گردآوری و به پرسنل ابلاغ شده است.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه امور فنی در زمینه شهرسازی خاطر نشان کرد: موضوع آموزش بصورت مستمر در دستور کار این اداره می­باشد.

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری اضافه کرد: برای رسیدن به یک سازمان متعالی می بایست پرسنل آن اداره اطلاعات لازم در تمامی زمینه­ها داشته باشند تا تک­تک پرسنل نسبت به آن سازمان احساس مسئولیت نمایند که این امر بصورت جدی در دستور کار این اداره می باشد.