EN

مدیر جدید ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند معرفی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجند با صدور حکمی محمد براتی را به عنوان مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری منصوب کرد.

شهردار بیرجندعملکرد مدیریت قبلی را خوب ارزیابی کرد، تغییر و تحولات را در حوزه  مدیریت شهری طبیعی دانست و گفت: جابجایی ها در حوزه مدیریت، باعث خروج از یکنواختی می شود.

مهندس محمد علی جاوید تغییرات را نشانه پویایی سیستم عنوان کرد و افزود: فعالیت حوزه مدیریت ارتباطات در ارتباط مستقیم با شهر و شهروندان می باشد که این امر نشان دهنده وظیفه خطیر این مجموعه است.

در این مراسم از زحمات سعیده ظریفی مدیر سابق، تقدیر و تشکر گردید.