EN

نصب برچسب‌های ناوگان حمل و نقل دانش آموزی برروی تمامی خودروهای واجد شرایط

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری بیرجند اظهار نمود: برچسب‌های ناوگان حمل و نقل دانش آموزی برروی تمامی خودروهای واجد شرایط نصب می‌شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ غلام پور با بیان این مطلب افزود: سامانه سپند به منظورساماندهی و پایش حوزه حمل و نقل دانش آموزی به عنوان یکی ازمهم ترین بخش های ارائه خدمت درحوزه حمل ونقل شهری طراحی شده است.
به گفته وی این سامانه با رویکرد استفاده ازفناوری های نوین به منظور افزایش ضریب آرامش خاطروالدین، ایجاد شده است.
وی تصریح نمود: در این راستا درشهر بیرجند تا تاریخ 22/7/98 از ۱۵ شرکت متقاضی ۱۲شرکت تأیید صلاحیت وبه آموزش وپرورش معرفی وهمچنین از ۲۵۱ راننده متقاضی تعداد۱۹۵ راننده نسبت به اخذ مجوز اقدام نموده اند که مراحل تعیین صلاحیت وصدور مجوز بقیه متقاضیان درحال انجام است.
غلام پور درادامه اعلام نمود: نصب برچسب سرویس مدرسه درگوشه سمت راست شیشه جلوی خودروحمل ونقل دانش آموزان الزامی است ووالدین میتوانندبا اسکن بارکدی که پایین این برچسب وجود دارد از تایید راننده وخودرو اطلاع پیدا کنند.
وی درپابان به والدین توصیه نمود از بکارگیری خودروهای فاقد مجوز برای سرویس مدرسه خوداری نمایند ِ