EN

نظارت شهرداری بر پروژه های شهری و برخورد با متخلفان

شهرداری بیرجند بر چگونگی روند اجرای پروژه های شهرداری نظارت و با متخلفان برخورد می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به این که در آخرین سال دوره پنجم شورای اسلامی و مدیریت فعلی شهرداری هستیم و باید تلاش کنیم تا در زمان وعده داده شده به مردم این پروژه ها به بهره برداری برسند که لازمه انجام آن نظارت برروند اجرای پروژه ها است، گفت: علاوه بر نظارت شورا بر پروژه های شهرداری با توجه به این که در شهرداری هم دغدغه نظارت بر انجام امور مربوط به پروژه های شهرداری و این که این پروژه ها در زمان وعده داده شده به مردم به بهره برداری برسند، وجود دارد، کارشناسی را برای حسابرسی و بازرسی از پروژه های مد نظر انتخاب شدکه گزارشی  در محورهای مختلفی مانند بررسی دفاتر مالی و عملکر د بودجه، سیستم اموال و بهره برداری از دارایی ها، بررسی قرار دادها و ضمانت نامه ها و…. بدون هیچ گونه محدودیتی تهیه کرد و در مواردی که اشکالی وجود داشت یک ماه مهلت داده شد تا مشکلات موجود را بر طرف شود در غیر این صورت افراد خاطی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
مهندس«جاوید» افزود: با توجه به این که حجم پروژه های شهرداری زیاد است برای پاسخگویی بهتر ، مدیریت اجرای آنها بین مدیران شهرداری تقسیم شد که در بعضی از پروژه ها مانند فرهنگسرا به خوبی کار در حال انجام است و در برخی دیگر مشکلاتی وجود دارد که باید بر طرف شود.

در این جلسه با پیشنهاد شهردار مصوب شد کمیسیون های شورا نظارت بر پروژه های شهرداری را انجام دهند و گزارش آن را به شورا ارائه کنند.