EN

نمایشگاه مدیریت پسماند دبیرستان شهید طوبی تاجریزی(شاهد دختران)

نمایشگاه مدیریت پسماند دبیرستان شهید طوبی تاجریزی(شاهد دختران) که با همت دانش آموزان برپاشده بود باحضور اعضای شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری شهرداری بیرجندافتتاح شد.