EN

هزینه کرد 14 میلیارد ریالی شهرداری در سایت اداری

عملیات آسفالت و اجرای جوبه و جدول گذاری خیابان های مسکن و ادارات سایت اداری بیرجند با بودجه 14 میلیارد ریال انجام شد.

 

معاون عمرانی شهرداری بیرجند با بیان اینکه شهرداری هیچ اعتبار جدا گانه ای برای عملیات آسفالت و اجرای جوبه و جدول در سایت اداری نداشته است اعلام کرد:با 14 میلیارد ریال بودجه توانستیم حدود 45 هزار متر مربع آسفالت و 3 هزار متر اجرای جوبه و جدول را در حد فاصل منازل مسکونی سایت اداری تا بلوار نیروی انتظامی و از این بلوار تا کمر بندی پیامبر اعظم(ص) و میدان آدینه انجام دهیم.

مهندس عدل با اشاره به این که اکثر دستگاه های خدمات رسان در سایت اداری نسبت به پرداخت هزینه های آماده سازی اقدام نکرده اند ، و آماده سازی مجموعه مسکونی سایت نیز تحویل شهرداری نگردیده است مبلغ این بدهی را 80 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:لازم است دستگاه های متولی هرچه زود تر نسبت به پرداخت این بدهی اقدام کنند تا شهرداری نیز بتواند در ارائه خدمات به شهروندان در اجرای پروژه های عمرانی اقدام کند.