EN

هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتر

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتری برای اداره امور مربوط به شهر می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر ابراهیم تقی زاده  افزود: در بررسی عملکرد شورای پنجم و شهرداری بیرجند در مدت زمان تصدی، نقط مثبت و درخشانی به چشم می خورد.

وی با اشاره به ارتباط شورا و شهرداری خاطرنشان کرد: ارتباط سازنده و خوبی بین دو طرف وجود دارد که نتیجه آن ساماندهی مناسب وضعیت شهر در امور ظاهری و زیربنایی می باشد.

وی با اشاره به تشکیل منظم کمیسیون های شورا اظهار داشت: در کمیسیون های مختلف عمرانی، حقوقی، فرهنگی، خدمات شهری و بودجه عقب ماندگی درخواست نداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند عنوان کرد: تمامی درخواستهای وارده به شورا به کمیسیون های مرتبط ارجاع داده می شود و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای اتخاذ تصمیم لازم در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح می شود.

تقی زاده به وظیفه نظارتی و پیگیری شورای اسلامی شهر اشاره کرد و یادآور شد: شورا به عنوان منتخبین مردم، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است.

شورا و شهرداری مشاوران قوی برای یکدیگر

وی شورا و شهرداری را مشاورانی قوی برای یکدیگر دانست و افزود: شورا تیم مشورتی شهردار می باشد و شهردار نیز با تیم تخصصی خود، نظرات را به شورا ارائه می دهد.

تقی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به کار کارشناسی انجام شده در شهرداری بیرجند و کمیسیون های مختلف شورای اسلامی شهر و با همفکری شهردار و اعضای شورا، نهایتاً تصمیمات لازم اتخاذ می شود.