EN

ورود بخش خصوصی به حوزه نگهداری و توسعه فضای سبز بیرجند

جلسه هم اندیشی درباره ورود بخش خصوصی به حوزه نگهداری و توسعه فضای سبز بیرجند با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مدیران شرکت های مرتبط در محل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند برگزار شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ابتدای این جلسه با بیان اینکه 265 هکتار فضای سبز تحت اختیار شهرداری در بیرجند وجود دارد که شامل 92 پارک با مساحت 84 هکتار، فضای سبز خیابانی 93 هکتار، فضای سبز جنگلی 64 هکتار و 25 هکتار کمربند سبز بیرجند می باشد.

 مهندس امیر ابراهیم زاده افزود: در حال حاضر کل فضای سبز شهر توسط 150 نفر از نیروهای شهرداری به صورت امانی نگهداری می شود که با توجه به توسعه فضای سبز در سنوات گذشته از طرفی و همچنین کاهش نیروها به دلیل بازنشستگی از طرف دیگر در حوزه نگهداری با کمبود نیرو مواجه هستیم که طبیعتا در کیفیت فضای سبز تاثیر خواهد گذاشت.

وی از تاکید شهردار و شورای اسلامی شهر بیرجند بر توسعه و نگهداری فضای سبز شهر خبر داد و اضافه کرد: اعتبارات مناسبی در بودجه شهرداری پیش بینی شده و شهردار نیز بر این موضوع حساسیت دارند.  

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به برگزاری جلسات گوناگون با کارشناسان مربوطه اشاره کرد و یادآور شد:  برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در صورت انجام آن شاهد تحولی در حوزه های نگهداری، تقویت و توسعه فضای سبز شهری بیرجند خواهیم بود.

ابراهیم زاده تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده فضای سبز شهری، نیازمند استفاده از بخش خصوصی جهت نگهداری فضای سبز می باشیم.  

وی اذعان داشت: در این راستا این جلسه با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، صاحب نظران و مدیران شرکت های مرتبط برگزار گردید تا از نظرات کارشناسی ایشان بهره ببریم.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در پایان اظهار امیدواری کرد که توانایی لازم در پیمانکاران داخل استان برای نگهداری و توسعه فضای سبز وجود داشته باشد.  

مشاور فضای سبز شهردار بیرجند نیز در این جلسه گفت: نگهداری و توسعه فضای سبز شهر بیرجند برای شهرداری اهمیت بسیاری دارد .

مهندس صفایی به توان سنجی شهرداری از شرکت های متقاضی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی امور مربوط به فضای سبز به پیمانکار سپرده خواهد شد، شرکت ها باید از توان مناسب برخوردار باشند.

وی عنوان کرد: از بین بردن مشکل کمبود نیروی انسانی در بخش نگهداری فضای سبز از اهداف این کار می باشد که امیدواریم با ورود بخش خصوصی مرتفع شود.

مشاور حوزه فضای سبز شهردار بیرجند از شرکت هایی که توان لازم برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری را دارند خواست تا در مناقصه ای که برگزار خواهد شد حضور داشته باشند.

وی به حضور پیمانکارانی از خارج استان اشاره کرد و افزود: در شهرداری این تمایل وجود دارد که برای افزایش رقابت، شرکت های مهم در خارج از استان نیز در این مناقصه حضور داشته باشند.

صفایی با بیان اینکه شرکت ها باید براساس قدرت اجرایی توان سنجی شوند یادآور شد: تلاش می شود مراحل اداری و مقدماتی مناقصه به گونه ای انجام گیرد تا ابتدای سال 99 بخشی از فضای سبز برای نگهداری به بخش خصوصی واگذار شود .

در پایان جلسه صاحب نظران، کارشناسان و مدیران شرکت ها به بیان نقطه نظرات خود پیرامون ورود بخش خصوصی به حوزه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری بیرجند پرداختند.