EN

پذیرش خودروهای دوگانه سوز در مراکز معاینه فنی

دبیر ستاد معاینه فنی شهر بیرجند گفت: خودروهای دوگانه سوز در مرکز معاینه فنی بنگاه آبلوله پذیرش می شوند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس علی عدل افزود: بر اساس آیین نامه هیئت وزیران بحث بازدید چشمی مخزن و قطعات خودروهای دوگانه سوز بر عهده مراکز معاینه فنی گذاشته شده است.

وی ادامه داد: علیرغم آیین نامه مذکور، تاکنون هیچ کدام از 3 مرکز معاینه فنی شهر بیرجند به دلیل نداشتن زیرساخت لازم، قادر به انجام معاینه فوق نبوده اند.

عدل اظهار داشت: با پیگیری های ستاد معاینه فنی شهر بیرجند، مرکز بنگاه آبلوله مجهز به انجام تست خودروهای دوگانه شده است.

دبیر ستاد معاینه فنی شهر بیرجند تصریح کرد: پیگیری جهت انجام تست در سایر مراکز معاینه فنی در دستور کار قرار دارد.

مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی در صورت مواجهه با هرگونه تخلف می توانند از طریق دبیرخانه ستاد معاینه فنی شهر بیرجند مستقر در شهرداری، تخلفات احتمالی را گزارش و پیگیری نمایند.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند