EN

چهره زیبای پاییزی شهر با گلهای داوودی

مدیر عامل سازمان سیما ، منظرو  فضای سبزشهرداری بیرجند  عنوان کرد  : همانطور که با تغییرفصل  حال و هوای شهر تغییر میکند ، این تغییر در تنوع و کاشت گلهای پاییزه نیز مشاهده میگردد . مهندس انصاری با بیان این مطلب از کاشت 60 هزار نشاء گلهای پاییزه در سطح شهر خبر داد و گفت : امسال با کاشت 60 هزار نشاء گل در میادین ، تقاطع ها و پارک ها به استقبال پاییز رفتیم .

 

 وی خاطر نشان کرد 70 درصد گلهای کاشت شده از تولیدات داخلی این سازمان بوده است که شامل 20هزار نشاء گل داوودی ، 15 هزار نشاء گل همیشه بهار و 5 هزار نشاء کلم زینتی می باشد .

مهندس انصاری گفت : برای پاییز امسال با این حجم از تولیدات داخلی قرین 000/000/145 ریال صرفه جویی در هزینه تهیه گل و گیاه داشته ایم .

وی همچنین از کاشت 70 هزار نشاء بنفشه تا 20 مهرماه در سطح شهر خبر داد و گفت : تمامی گلهای بنفشه آماده کاشت از تولیدات گلخانه مکانیزه سازمان می باشد .