EN

کاشت گلهای پاییزه در شهر بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ با توجه به اینکه می بایست زیباسازی و طراوت فضاهای شهری همزمان با فصل پاییز مورد توجه قرار گیرد به همین منظور در سال جاری نیز همچون سال های گذشته، کاشت گل های متنوع پاییزی در دستور کاری شهرداری بیرجند قرار گرفته است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اعلام این خبر گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز، این سازمان به منظور ارتقای منظر شهری و نشاط شهروندان اقدام به کاشت گل های داوودی، بنفشه، ستاره ای و کلم زینتی در فضاهای سبز شهر نموده است.
امیر ابراهیم زاده از کاشت 50 هزار گلدان گل پاییزی در بیرجند خبر داد و خاطر نشان کرد: امسال 20 هزار گلدان داودی در سه رنگ، 10 هزار بوته بنفشه، 5 هزار گلدان ستاره ای و 15 هزار گلدان کلم زینتی خریداری و در میادین، بلوار ها و لچکی های سطح شهر کاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه جهت خرید گلهای پاییزی مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال هزینه شده است. افزود: با توجه به  فصل سرما کاشت گونه هایی از گیاهان که دارای مقاومت در مقابل سرما می باشند از اقدامات سازمان سیما می باشد.