EN

کاهش زمان فعالیت تردد و حمل و نقل عمومی درون شهری

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اظهار داشت: برابر ردیف  نهم از گروه شغلی سه مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر کاهش زمان فعالیت تردد و حمل و نقل عمومی درون شهری، زمان پایان فعالیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی مشابه سایر فعالیت های شهری ساعت 18 می باشد.

غلامپور افزود: همچنین به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بستر حمل و نقل عمومی پیشنهاد توقف ناوگان اتوبوسرانی در شیفت عصر ساعت 15به بعد به ستاد استانی کرونا ارسال گردیده است که در صورت تصویب اجرا خواهد شد.