EN

کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند

براساس ارزیابی صورت گرفته از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در انجام فریضه الهی نماز، توسط ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی ، شهرداری بیرجند به عنوان دستگاه برتر حائز رتبه شایسته تقدیر در میان دستگاه‌های اجرایی استان شناخته شد.


محتشمی ، مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری گفت: با عنایات پروردگار متعال و تلاش کارکنان این مجموعه  در ستاد اقامه نماز توانستیم پس از ارزیابی سالانه ستاد اقامه نمازاستان خراسان جنوبی ، رتبه برتر را در بین دستگاه های اجرایی استان کسب کنیم.
وی افزود: امیدواریم که در سال جاری نیز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در زمینه اقامه نماز باشیم.