EN

کسب مقام اول توسط مرکز علمی کاربردی شهرداری بیرجند

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند گفت: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند مقام اول رعایت اجرای قوانین و مقررات آموزشی در سطح مراکز علمی کاربردی استان را کسب نمود .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات  و امور بین الملل شهرداری بیرجند، ابراهیم جان آور تصریح کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند در بین مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان رتبه اول در زمینه رعایت اجرای قوانین و مقررات آموزش را کسب کرد.

وی اظهار داشت : مراکز علمی کاربردی یک دانشگاه مهارتی و کارآفرین می باشد و برای تربیت نیروی مهارتی  و تخصصی مسئولیت سنگینی دارند که همان آموزش مهارت و تربیت نیروی کار مورد نیاز جامعه است.

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ادامه داد: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند تاکنون 256 نفر فارغ التحصیل در رشته های مختلف داشته و در حال حاضر در 8 رشته کاردانی و کارشناسی در ترم بهمن دانشجو می پذیرد.

جان آور اظهار داشت: این مرکز بر اساس دستورالعمل و ابلاغیه وزارت کشور و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی کشور مجری برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل شهرداری های استان می باشد که طی مدت 3 ماه ( از مهرماه سالجاری لغایت پایان آذر ماه )  بیش از 11 هزار نفرساعت آموزش متناسب با شرایط شغلی، برای پرسنل شاغل در شهرداری های استان با هماهنگی و تائید دفتر امور شهری استانداری برگزار کرده است.

وی در خصوص اهداف اجرای این دوره های آموزشی خاطر نشان کرد: ارتقاء سطح دانش، مهارت کارکنان و آگاهی های عمومی و تخصصی در ارتباط با حوزه ی شغلی مرتبط با پرسنل شهرداری  از مهمترین اهداف بر گزاری این کلاسهای آموزشی می باشد.

وی  عنوان کرد: دوره های محیط زیست شهری، گزارش نویسی و حفظ امور مربوط به صحنه حریق و حوادث، آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه، حجاب و عفاف، گزارش نویسی در مراجع قضایی، آسیبهای اجتماعی، سیستم های آبیاری و … از عناوین کلاس های برگزار شده ویژه ی پرسنل شهرداری های استان خراسان جنوبی می باشد.

جان آور عنوان کرد: با توافقی که با دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی و سازمان همیاری و شهرداری های استان داشتیم مقرر شده منبعد دوره های آموزشی دهیاران استان به تعداد 902 نفر و روسای شوراهای اسلامی روستاهای استان که حدود 1000 نفر می باشند در سطح شهرستانها ی استان و مرکز استان توسط این مرکز برگزار گردد.

لاز م به ذکر است اولین دوره آموزشی قوانین مالی دهیاری ها جهت دهیاران شهرستان طبس به تعداد 147 نفر در محل این شهر توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند برگزار می شود.