EN

کمک به رفع مشکل ترافیک خیابان جمهوری با اجرای پروژه لوله گذاری این خیابان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ پروژه لوله گذاری خیابان جمهوری جوبه ضلع جنوب حدفاصل تقاطع اسدی تا میدان امام حسین (ع) در حال انجام می باشد.

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند اظهار داشت: در راستای تکمیل عملکرد لوله گذاری خیابان جمهوری با هدف افزایش ظرفیت عبور آب و جمع آوری آبهای سطحی بازار بیرجند و سه راه اسدی در حال انجام می باشد.

مهندس علی عدل اضافه کرد: با این اقدام سطح سواره رو در خیابان جمهوری به میزان یک متر و نیم افزایش می یابد که کمک شایانی به مشکل ترافیکی این خیابان خواهد بود.

وی طول مسیر این پروژه را  550 متر عنوان کرد و افزود: این پروژه با اعتبار 4 میلیارد و 850 میلیون ریال در حال اجرا می باشد.