EN

کیفیت و زمانبندی پروژه های شهری در بیرجند رضایت بخش است

رییس شورای اسلامی شهربیرجند گفت : کیفیت و زمان بندی پروژه های شهری درحال اجرا در مناطق شهری این شهر رضایت بخش است .

 

به گزارش شهرداری بیرجند : دکتر ابراهیم تقی زاده روز دوشنبه در بازدید از پروژه های شهری بیرجند افزود : هم اینک جهش کیفیت در پروژه های  در دست اجرا را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت : هم چنین پروژه های شهری مطابق با برنامه زمانبندی تدوین شده شهرداری  پیش می رود و مورد رضایت شوراست .

رییس شورای اسلامی شهربیرجند گفت : اجرا پروژه های امانی شهر با بهره گیری از توان شهرداری از جمله سازمان های زیرمجموعه تجربه ای ابتکاری و موفقی است .

وی افزود : این مهم باعث شده تا جنبه های کمی و کیفی پروژه های شهری در کنار هم لحاظ شده و با مطالعات کافی اجرا  شود .

وی اظهار داشت : استفاده از توان مهندسان و کارشناسان سازمان های زیرمجموعه شهرداری کیفیت پروژه ها را افزایش داده و این حرکت ابتکاری کارنامه موفقی فراروی مدیران شهری قرار داده است .

وی افزود : هم اینک شهرداری بیرجند از ظرفیت و توان بالای مهندسان جوان در سازمان ها بهره می گیرد که شورا از این حرکت حمایت و پشتیبانی می کند .