EN

293 نفر متکدی دربیرجند جمع آوری شدند / 100 متکدی تحصیلات دیپلم دارند

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت : 293 نفرمتکدی در نه ماه نخست سالجاری از مناطق شهری این شهر جمع آوری شدند .


به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ حسن خانزاد روز یکشنبه در بازدید از مراحل جمع آوری و نگهداری متکدیان افزود : از این تعداد 159 نفر مرد و بقیه زن هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیست درصد افزایش یافته است .
وی اظهار داشت : دراین راستا 94 نفر متکدی تحویل خانواده ، 78 نفر اعزام به محل سکونت ، 32 نفر تحویل دستگاه قضایی ، 31 نفرمعرفی به مراکز اقامتی و رفاهی و 25 نفر اتباع بیگانه تحویل مراکز نگهداری شدند .
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت : بررسی ها نشان می دهد از شمار متکدیان دستگیرشده،  231 نفر اعتیاد داشته که سهم مردان یک ونیم برابر زنان بوده است .
وی افزود : براین اساس 133 متکدی دارای منزل ملکی و 160 نفر در واحد های استیجاری سکونت داشتند .
خانزاد تاکید کرد : با هدف شناسایی زوایای پیدا و پنهان متکدیان،   140 بازدید از محل سکونت آنان انجام شده که 50 متکدی در حاشیه شهرساکن بوده و 153 متکدی زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) بودند .