EN

92 درصد از کار جمع آوری زباله های تولیدی در جنوب بیرجند مکانیزه است

شهردارمنطقه دو بیرجند گفت : براساس داده های آماری 92 درصد از کارجمع آوری زباله های تولیدی ساکنان حوزه خدماتی این شهرداری به صورت مکانیزه است .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ مهدی حدیدی نژاد روز دوشنبه در بازدید از نحوه تنظیف روزانه جنوب بیرجند افزود : براین اساس تنها هشت درصد ازکارجمع آوری زباله به شیوه سنتی است که تلاش می شوداین میزان کاهش یابد .

وی اظهار داشت : جمع آوری مکانیزه پسماندهای شهری سبب حفظ سلامت شهروندان ، محیط زیست شهری ، صرفه جویی در هزینه ها ، جلوگیری از ریزش شیرابه های زباله و سرعت درجمع آوری پسماندها می شود .

شهردارمنطقه دو بیرجند گفت : براساس بررسیهای انجام شده شش هزارو 786 تن انواع زباله و نخاله درسه ماه نخست سال جاری درحوزه خدماتی این نهاد مردمی جمع آوری شده است .

وی افزود : از این میزان 540 تن نخاله و بقیه زباله تولیدی بوده که به صورت مکانیزه و سنتی جمع آوری شده است .

حدیدی نژاد بدون توضیح بیشتراز افزایش حجم زباله تولیدی شهروندان خبرداد و تصریح کرد : تغییر شیوه مصرف و تغییر درعرضه مواد غذایی از جمله دلایل این افزایش است .

درحوزه شهری منطقه دوبیش از 100 هزارنفر بیرجند سکونت دارند.