EN

شهردار بیرجند از برنامه شهرداری برای اجرای طرح ایجاد مدارس اجتماع محور و طرح شهردار مدرسه با همکاری آموزش و پرورش و مدارس سطح شهر خبر داد.

شهردار بیرجند به همراه مجموعه معاونین و مدیران شهرداری به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در دبیرستان پسرانه شهید دکتر مصطفی چمران،

ادامه مطلب

هم اکنون، حضور دکتر بهترین شهردار بیرجند در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و نماینده وزیر آموزش و پرورش

هم اکنون، حضور دکتر بهترین شهردار بیرجند در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و نماینده وزیر آموزش و

ادامه مطلب