EN

شهردار بیرجند و مدیران شهرداری از پروژه مرکز تفریحی و پارک خطی بند دره بازدید نمودند و موانع و مشکلات اجرای پروژه بررسی و بر تسریع روند اجرایی پروژه مذکور تاکید شد

شهردار بیرجند و مدیران شهرداری از پروژه مرکز تفریحی و پارک خطی بند دره بازدید نمودند و موانع و مشکلات اجرای پروژه بررسی و بر

ادامه مطلب

بازدید شهردار ،معاون عمرانی و مدیران شهرداری از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید شهردار ،معاون عمرانی و مدیران شهرداری از روند پیشرفت پروژه های باغ مفاخر و میدان اجتماعات، رودپارک مهرشهر،بوستان جنگلی،طرح توسعه آرامگاه حکیم نزاری،میدان شهدا،میدان

ادامه مطلب