EN

آمادگی ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرداری بیرجند برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها

آمادگی ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرداری بیرجند برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی آمادگی ناوگان حمل و نقل درون شهری برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها با حضور سرپرست معاونت خدمات شهری و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد.