EN

اجرای فاز دوم نصب تابلوهای هدایت مسیر بهسازی شده معابر شهری بیرجند

تابلوهای بهسازی شده هدایت مسیر معابر شهری بیرجند براساس آیین نامه ها واستانداردهای روز ترافیکی نصب گردید.

معاون امورعمرانی وحمل ونقل وترافیک شهرداری بیرجند با بیان اینکه تابلوهای هدایت مسیر از ملزومات ساختار ترافیکی شهر بوده و تأثیر مثبتی برای آگاهی بخشی به مسافرین و رفاه بیشتر شهروندان دارد، افزود: در راستای بهبود ساختار ترافیکی و رفاه شهروندان این شهرداری اقدام به بهسازی و نصب تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر نموده است .

خانزاد همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا تابلوهای هدایت مسیر چهار راه صیادشیرازی، سه راه معلم و چهارراه غفاری در ساعات اولیه صبح با هدف جلوگیری از مشکلات ترافیک در طول روز نصب گردید.