EN

انتصابات جدید شهرداری بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز و دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری با حضور شهردار، معاونین، مدیران مناطق و سازمانهای تابعه برگزار شد.
شهردار بیرجند در جلسه شورای مدیران با تاکید بر مدیریت و نظارت میدانی مدیران شهرداری اذعان داشت: معاونین و مدیران شهرداری تمام تلاش خود را در راستای برنامه ریزی کامل و جامع و مدیریت میدانی در جهت تکریم ارباب رجوع، نظارت دقیق بر اجرای پروژه های عمرانی، ایجاد روحیه امید و نشاط در بین شهروندان، تسهیل و تسریع امورات شهرسازی و شناسایی و رفع آسیبها و موانع نمایند .
دکتر بهترین در پایان تصریح نمود: امید است با تلاش مجموعه شهرداری بیرجند، شهروندان به معنای واقعی از خدمت بی منت بهره مند گردند.
لازم به ذکر است مهدی حدیدی نژاد به سمت سرپرست معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک، جواد بهدانی به سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزو هاشم طوقی به سمت دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منصوب گردیدند.