EN

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون خدمات شهری از کارگاه اتوبوسرانی

معاون توسعه مدیریت ومنابع ، معاون خدمات شهری به همراه مدیر اداره نقلیه از کارگاه اتوبوسرانی بازدید نمودند و در این راستا پیشنهاداتی در خصوص بازسازی اتوبوس های فرسوده ارایه گردید.