EN

بازدید معاون فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شهرداری بیرجند از خانه محله شعبانیه

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شهرداری در حاشیه بازدید از خانه محله شعبانیه و کارگاههای مختلف در این مکان اظهار داشت: آموزش خانواده ها با هدف رشد و تعالی زنان بی سرپرست در جهت خود کفایی و خود اشتغالی آنها و کمک به گروه های کم درآمد و ضعیف جامعه در خانه محله شعبانیه بیرجند برگزار می شود.
محمد رمضانی تصریح نمود: در راستای مدیریت نوین شهری و تحقق مدیریت مشارکتی و محله محور، خانه های محله شهرداری در مناطق کم برخوردار شهر راه اندازی و فعالیت می کنند.
لازم به ذکر است در حال حاضر خانه محله شعبانیه و خانه محله الهیه در این راستا فعال است.