EN

بسیج گسترده نیروهای خدماتی شهرداری بیرجند

به دنبال بارندگی اخیر نیروهای خدماتی شهرداری بیرجند برای نظافت گروهی و پاکسازی معابر سطح شهر بسیج شدند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون خدمات شهری با اعلام این خبر اظهار داشت: نظافت گروهی، عملیات لایروبی کانال ها و جوی های سطح مناطق، رفت‌ و روب، شستشوی جداول و پاک‌سازی مسیرها از نخاله‌ توسط نیروهای خدمات شهری انجام شد.
مهندس موسی میرزایی تصریح نمود: اقدامات مربوط به تنظیف و پاکسازی خیابانهای سطح شهر علاوه بر آنکه به صورت روزانه انجام می شود، پس از بارندگی اخیر به صورت گروهی با هدف بهبود و ارتقاء امور خدمات شهری در سطح محلات و فراهم آوردن محیط مناسب شهری برای شهروندان توسط نیروهای خدمات شهری با تلاش روزافزون و بی وقفه ادامه دارد.