EN

بلوار سایت پسماند شهرداری آسفالت شد

بلوار ورودی و خروجی سایت پسماند به متراژ 8000 مترمربع آسفالت گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اظهار داشت: زیرسازی و آسفالت بلوار سایت پسماند هزینه ای بالغ بر20 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.
مهندس حدیدی نژاد ادامه داد: آسفالت بلوار سایت پسماند در دو لاین ورودی و خروجی انجام شده است.