EN

تاکید سرپرست مدیریت پسماند شهرداری بیرجند بر ساماندهی زباله گردها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ محمود ظهوری با تاکید بر ساماندهی زباله گردها اظهار کرد: تفکیک زباله از مبداء و ایجاد نظم در انتقال پسماند‌ها نقش مهمی در کاهش فعالیت زباله گرد‌ها ایفا می‌کند.
سرپرست مدیریت پسماند شهرداری بیرجند با بیان اینکه تفکیک زباله در مبدا در کاهش پدیده زباله گردی بسیار اهمیت دارد گفت: ضروری است که زیرساخت‌ها جهت مدیریت صحیح و اصولی ‌پسماندها فراهم و تلاش شود و موضوع تفکیک ‌پسماند از مبدا به شهروندان آموزش داده و انگیزه‌ لازم در آنان ایجاد شود تا کمتر شاهد این نوع فعالیت‌ها و معضلات در سطح شهر باشیم.
ظهوری با اشاره به اهداف پیش رو در حوزه مدیریت پسماند شهرداری خاطر نشان کرد: راه اندازی سوله پردازش، کمپوست و شهرک بازیافت از برنامه ها و اهداف این مدیریت می باشد.
سرپرست مدیریت پسماند شهرداری بیرجند درادامه با تاکید بر اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی در شهروندان گفت: افزایش آگاهی مردمی در راستای کاهش تولید زباله، اجرای آموزش تفکیک از مبدا زباله به شهروندان، توسعه مشارکت مردم در تفکیک از مبدا زباله‌های شهری و فرهنگ‌سازی برای کاهش تولید زباله از طریق رسانه‌ها از جمله رویکردهای مدیریت پسماند می باشد.
ظهوری با اشاره به پسماندهای بیمارستانی تصریح نمود: طبق ماده 7 مدیریت پسماند، پسماندهایی چون سرم، سرنگ و … و به عبارت دقیق پسماندهای بیمارستانی تا زمانی که تبدیل به پسماند عادی نشود، ساماندهی آن در حیطه مسئولیت شهرداری نبوده و مطابق قانون پسماند از وظایف بیمارستانها می باشد.
وی بیان‌کرد: لذا این پسماندها پس از بی خطرسازی به وسیله دستگاه اتو کلاو مراکز تولید، توسط پرسنل حوزه خدمات شهرداری جمع آوری می گردد زیرا مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماند ها مطابق ماده 13 قانون مدیریت پسماند ها ممنوع می باشد.
به گفته وی شهرداری نسبت به پسماندهای ویژه از منظر قانون مدیریت پسماند قبل از بی خطر سازی مسئولیتی ندارد.
ظهوری خاطر نشان کرد: شرکت‌هایی زیر مجموعه محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی این پسماندها را تحویل می‌گیرند که شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی در این زمینه می‌توانند با مدیریت پسماند به شماره 31830390-2 تماس بگیرند .
وی در زمینه پسماندهای الکترونیکی چون لامپ‌های سوخته لامپ‌های فلورسنت و … نیز در پایان گفت: این پسماندها هم در دسته پسماندهای ویژه قرار دارند که باز هم در حیطه مسئولیت شهرداری قرار ندارد.