EN

تاکید شهردار بیرجندبر نگهداری فضای سبز و زیباسازی شهری

دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بر زیباسازی شهری و نگهداری فضای سبز تاکید نمود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ شهردار بیرجند در دیدار با مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز گفت: به دلیل اهمیت و نقش حوزه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در اجرای پروژه های شهرداری و همچنین نگهداری فضای سبز و زیباسازی شهری اولین جلسه کاری سال جدید و در طول سال جلسات منظم و بازدید های میدانی صورت خواهد پذیرفت.
جاوید با اشاره به زیباسازی شهری اظهار داشت: زیباسازی شهری شامل گلکاری ها، نورپردازی ها و ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری که باعث ایجاد روحیه نشاط شهروندان می گردد، اولویت شهرداری می باشد.
در ادامه جلسه مهندس ابراهیم زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز نیز ضمن تاکید بر تشکیل جلسات منظم در این حوزه تصریح نمود: با ادامه روند برگزاری این جلسات مشکلات و موانع احتمالی مرتفع گردیده و در راستای اجرای پروژه ها هم اندیشی لازم صورت می پذیرد.