EN

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح استان به مناسبت روز ارتش

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح استان به مناسبت روز ارتش