EN

خط کشی باند کندروی بلوار شهدای عبادی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند خط کشی باند کندروی بلوار شهدای عبادی انجام شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند اظهار داشت: خط کشی باند کندروی بلوار شهدای عبادی جهت استقرار و ساماندهی خودروهای میوه فروش سیار سطح شهر انجام شد.
حسن دلپسند یادآور شد: به منظور ساماندهی خودروهای میوه فروش سیار سطح شهر باند کندروی بلوار شهدای عبادی نرسیده به پل هوایی برای استقرار خودروی های فوق با هماهنگی اداره خدمات شهری شهرداری در نظر گرفته شده و خط کشی آن صورت گرفته است.
وی همچنین به نصب آب سردکن در بازارهای پاسداران و غفاری اشاره کرد و افزود: دو عدد آب سردکن در بازار روز پاسداران و بازار ابتدای خیابان شهید آیت ا… غفاری با هدف رفاه حال شهروندان نصب شده است.